VERLOOP VAN EEN ECHTSCHEIDING

Trouwringen

Stap 1: EOT of EOO?

Er zijn twee mogelijkheden om uit de echt te scheiden in België. Zo is er de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO) en de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Via onderstaande knop kan u nakijken welke mogelijkheden u heeft.

Keuze EOT of EOO

Stap 2: U koopt het pakket aan

U kan de aankoop online uitvoeren via onze beveiligde betaalomgeving. Er kan betaald worden met bancontact of creditcard. U kan tevens betalen per overschrijving op onze kantoorrekening of op het kantoor tijdens de kantooruren (na afspraak).

Prijzen en info EOTPrijzen en info EOO

Stap 3: U ontvangt de vragenlijst

Indien u uw aankoop online uitvoert, ontvangt u een vragenlijst dezelfde werkdag per e-mail. Betaalt u op kantoor, dan krijgt u ook een papieren versie van onze vragenlijst mee. Wanneer u per overschrijving betaalt, zal de vragenlijst u per e-mail worden toegezonden wanneer wij de betaling ontvangen.
De vragenlijst is specifiek opgesteld naar gelang uw situatie. Het kan hierdoor zijn dat u 1 of meerdere vragenlijsten zal ontvangen.

Stap 4: U vult de vragenlijst in en bezorgt deze aan ons terug

Wij begrijpen dat het invullen van de vragenlijst emotioneel belastend kan zijn. Daarom zijn er ook geen vervaltermijnen voor onze vragenlijst. U kan deze aan ons terugbezorgen wanneer het u schikt. Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen, dan kan u ons steeds tijdens de kantooruren telefonisch als per e-mail bereiken.

U kan ons de vragenlijst zowel per e-mail als per post terugbezorgen. Voor een snellere afhandeling raden wij wel aan om ze per e-mail te laten toekomen.

Stap 5: De u toegewezen jurist stelt uw juridische documenten op en bezorgt u deze per e-mail

Aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst stelt de jurist het verzoekschrift en de overeenkomst op (bij een EOT), of het verzoekschrift of de dagvaarding (bij een EOO). U ontvangt tevens alle instructies hoe u de documenten kan afdrukken, ondertekenen, en hoe u ze kan verzenden naar de familierechtbank.

Stap 6: U dient de documenten in

Meestal kan u de ondertekende documenten eenvoudigweg per aangetekend schrijven naar de rechtbank zenden. Enkel indien u bij een EOO een procedure op dagvaarding heeft, dient u de documenten aan een gerechtsdeurwaarder naar keuze te bezorgen.

Stap 7: U krijgt van de rechtbank een vraag om € 24 te betalen

De rechtbank zal u een brief sturen met de vraag om € 24 te betalen. Dit bedrag is een bijdrage voor de tweedelijnsbijstand die bij elke nieuwe zaak wordt gevraagd door de rechtbank. Nadat u dit bedrag heeft betaald, zal de zaak worden behandeld en krijgt u de datum van de zitting (bij een EOT hoeft u in beginsel niet naar de rechtbank te gaan).

Stap 8: Ingeval van EOT: U ontvangt uw echtscheidingsvonnis 

U ontvangt per post het vonnis dat u uit de echt bent gescheiden en uw overeenkomst werd gehomologeerd (goedgekeurd). Binnen de twee maanden na de datum van het vonnis zal u een schrijven ontvangen van de gemeente dat uw burgerlijke stand werd aangepast. U zal ook nog een afrekening krijgen van FOD Financiën voor de rolrechten van € 82,5 per persoon.

Stap 8: Ingeval van EOO: U gaat naar de rechtbank

Op de zittingsdag zal de rechter naargelang uw specifieke situatie ofwel uw echtscheiding uitspreken, ofwel een tweede datum plannen (nadat de wachttermijn is doorlopen). Het kan ook zijn dat er een kalender wordt vastgelegd voor het indienen van conclusies. 


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


 

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss