CONCLUSIE

Heeft u een conclusie nodig? Wij schrijven de conclusie voor u.

Handen laptopBij een rechtszaak worden soms conclusies (of besluiten) geschreven door de partijen. U of uw tegenpartij kan hierom verzoeken. U kan uw standpunt dan schriftelijk uiteenzetten. Een conclusie is een belangrijk document. De rechter is verplicht om in zijn vonnis in te gaan op de argumenten die u in uw conclusie heeft gebruikt. De burgerlijke rechter is overigens enkel verplicht te antwoorden op de argumenten die de partijen hem schriftelijk aanreiken. Met andere woorden: op wat u of een advocaat ter zitting vertelt, moet de rechter niet antwoorden in zijn vonnis.

Recentelijk zijn de regels waaraan een conclusie moet voldoen door de Potpourriwetgeving aangepast. Voldoet uw conclusie niet aan deze regels dan hoeft de rechter geen antwoord te geven op uw middelen. Tevens is het belangrijk dat uw conclusie helder, kort en overzichtelijk wordt geschreven. U kan u dan ook best laten bijstaan door een ervaren jurist voor het opstellen van uw conclusies.

Advocaten rekenen vaak voor conclusies een uurtarief en een tarief per geschreven bladzijde. Hierdoor worden ze vaak langer en onoverzichtelijk. Hoe langer de conclusie, hoe meer ze opbrengt aan de advocaat. De overwerkte rechters zullen dan vaker de essentiële punten in de conclusie missen.

Wij werken anders! 

Bij ons betaalt u voor de conclusie in zijn geheel en niet per bladzijde. Wij hebben er dan ook geen belang bij dat deze 5, 10 of 50 pagina's lang is. Onze conclusies zijn altijd to the point, zodat de rechter duidelijk kan opmaken wat voor u essentieel is!

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss