PLAATSBESCHRIJVING

Wilt u een gedetailleerde plaatsbeschrijving voor uw woning of appartement laten opstellen door een juridisch expert? Zoek niet verder! Uw pand wordt uitgebreid beschreven en er worden foto's van hoogwaardige kwaliteit toegevoegd. De expert zorgt ervoor dat uw plaatsbeschrijving wordt opgesteld overeenkomstig de recentste wetgeving.


Prijzen

  • Studio (max. 2 ruimtes): € 270
  • Appartement met 1 slaapkamer (max. 6 ruimtes): € 320
  • Appartement met 2 slaapkamers (max. 7 ruimtes): € 350
  • Appartement met 3 slaapkamers / duplex / triplex (max. 8 ruimtes): € 380
  • Rijwoning (max. 9 ruimtes): € 420
  • Halfopen bebouwing (max. 9 ruimtes): € 460
  • Open bebouwing (max. 10 ruimtes): € 490
  • Kantoor/commerciële ruimte: op aanvraag

Deze prijzen gelden voor een afstand van 30 km van ons kantoor te Balen. De prijzen zijn vast en inclusief btw. Een extra ruimte is € 30. Prijzen gelden voor intrede huur. Voor uittrede: - 20 % indien de intrede door ons werd beschreven.


Neem contact op voor een afspraak
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


Wat kan u verwachten?

Vinkje   Glasheldere en vaste tarieven

Vinkje   Opgesteld door ervaren juristen

Vinkje   Grondige beschrijving van het pand

Vinkje   Kleurenfoto's met hoge kwaliteit

Vinkje   Aangepast aan de laatste wetgeving

Vinkje   Goedkoopste formule in België


Veelgestelde vragen over plaatsbeschrijvingen bij woninghuur

Is een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht?

Conform artikel 9, §1 van het Vlaams Woninghuurdecreet zijn huurder en verhuurder verplicht om bij een woninghuur afgesloten na 1 januari 2019 in Vlaanderen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen. Een uittredende plaatsbeschrijving is in principe niet verplicht, maar indien één van de partijen hierom verzoekt, dient ze wel opgemaakt te worden (art. 39, §2 Vlaams Woninghuurdecreet).

Wanneer moet een plaatsbeschrijving worden opgesteld?

De intredende plaatsbeschrijving dient te gebeuren terwijl de woning onbewoond is of tijdens de eerste maand van de huur. Deze plaatsbeschrijving dient tevens bij het huurcontract te worden gevoegd en mee geregistreerd te worden.

De uittredende plaatsbeschrijving moet opgemaakt worden bij het einde van de huur, ten laatste bij de teruggave van de sleutels van de huurwoning door de huurder en de aanvaarding hiervan door de verhuurder. 

Wie draagt de kosten?

De kosten voor zowel de intredende als de uittredende plaatsbeschrijving worden gezamenlijk door de verhuurder en de huurder gedragen. Elk staat in voor de helft van de kosten (tenzij anders overeengekomen).

Wat als één van de partijen een plaatsbeschrijving weigert?

Als één van de partijen zich tegen een plaatsbeschrijving verzet, kan de andere partij de vrederechter verzoeken om een deskundige aan te stellen. Een verzoek tot opmaak van een intredende plaatsbeschrijving moet ingediend worden binnen de maand waarin de huurder over de woning beschikt. Het verzoek tot opmaak van een uittredende plaatsbeschrijving dient ingediend te worden binnen de maand na ontruiming van de gehuurde woning.

Wat als er veranderingen aan de woning gebeuren na de opmaak van de plaatsbeschrijving?

Worden er bepaalde zaken veranderd in de huurwoning kan elke partij eisen dat er een bijvoegsel wordt opgemaakt dat bij de plaatsbeschrijving wordt gevoegd. Weigert één van de partijen de opmaak van dit bijvoegsel dan kan de vrederechter een deskundige aanstellen die het bijvoegsel opmaakt.

Wat is het belang van een plaatsbeschrijving?

Bij het einde van de huur van de huur heeft de huurder de plicht om de woning terug te geven zoals hij deze bij het begin van de huur heeft ontvangen, met uitzondering van beschadigingen door ouderdom of overmacht en de herstellingen die wettelijk ten laste van de verhuurder vallen. Om deze schade te bepalen wordt de ingaande met de uittredende plaatsbeschrijving vergeleken.

Werd er geen ingaande plaatsbeschrijving opgemaakt dan wordt er vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in de staat waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst. Dit vermoeden kan wel weerlegt worden met alle middelen van recht. Het zal dus voor de verhuurder veel moeilijker worden om de schade veroorzaakt door de huurder te verhalen op de huurder. 

Het is bijgevolg zeer belangrijk dat de plaatsbeschrijving op een correcte manier werd opgemaakt. Om zeker te zijn dat alles conform de laatste wetgeving is, kan je je best laten bijstaan door een expert. Contacteer ons voor een afspraak!

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss