AANGIFTE VAN NALATENSCHAP

Geen verplichte tussenkomst van een notaris

U hoeft zich niet tot een notaris te wenden om uw aangifte van nalatenschap in te dienen. U bent als erfopvolger immers volledig vrij om uw individuele of gezamenlijke aangifte van nalatenschap zelf in te dienen, gebeurlijk met onze hulp. Wij verlenen als ervaren juristen onze diensten aan eerlijke en democratische prijzen.

In tegenstelling tot het tarief dat de notaris hanteert, dat wordt bepaald overeenkomstig de waarde van de bezittingen van de overledene en volgens een barema, betaalt u bij ons louter een vast tarief. Bij een doorsnee nalatenschap kan het verschil dan ook al snel oplopen, en kan u een flinke besparing realiseren door gebruik te maken van onze diensten.

Gezamenlijk of individueel indienen

Indien u met meerdere erfopvolgers bent, kunt u gezamenlijk één aangifte indienen, of u kunt ervoor kiezen om individueel uw aangifte in te dienen. Indien u het bijvoorbeeld niet eens bent met de andere erfopvolgers, of met één van hen, dan kunt u best uw eigen aangifte indienen. De keuze om een gezamenlijke dan wel een individuele aangifte in te dienen, is alleszins volstrekt vrij. 

Als erfopvolger (erfgenaam of algemeen legataris) bent u alleszins wel wettelijk verplicht een aangifte van nalatenschap in te dienen bij de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL). Zelfs indien de overledene geen bezittingen had, bent u als erfopvolger wettelijk verplicht een aangifte in te dienen. 

U moet uw aangifte van nalatenschap indienen binnen een termijn van 4 maanden als het overlijden plaatsvond in België. De aangifte dient te worden ingediend binnen de 5 maanden na het overlijden, indien dit plaatvond in één van de andere EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein (de zgn. Europese Economische Ruimte), en binnen de 6 maanden indien het overlijden buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvond.

Bij een gezamenlijke aangifte van nalatenschap wordt een globaal aanslagbiljet verstuurd naar het adres van de woonstkeuze. Bij een individuele aangifte ontvangt u uw eigen individuele aanslagbiljet.

Successierechten 

Op basis van uw aangifte berekent de fiscus vervolgens de erfbelastingen (de zgn. successierechten) die u zult moeten betalen. U ontvangt hiervoor een aanslagbiljet. De te betalen erfbelasting hangt af van een aantal factoren waaronder:

 • Het gewest waar de overledene zijn fiscale woonplaats had in de laatste vijf jaar van zijn leven;
 • De graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam of legataris;
 • De omvang van de erfenis.

 

 • Aangifte van nalatenschap - Individueel
  Aangifte van nalatenschap - Individueel

  U kiest voor de formule "Aangifte van nalatenschap - Individueel" als u uw aangifte alleen wilt indienen.Deze formule loopt als volgt:∙ U bestelt en betaalt de formule via de webshop;
  ∙ Wij sturen u per e-mail een vragenlijst…

  € 695,95
 • Aangifte van nalatenschap - Gezamenlijk
  Aangifte van nalatenschap - Gezamenlijk

  U kiest voor de formule "Aangifte van nalatenschap - Gezamenlijk" als u uw aangifte samen met andere erfopvolgers wilt indienen.Ons tarief is per nalatenschap. U kunt de kost ad 595,95 euro dus onder de erfopvolgers verdelen.Deze…

  € 895,95
© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss