FAMILIALE ASPECTEN EOT

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming dienen er niet alleen regelingen getroffen te worden over de schulden en de goederen, maar ook over de familiale aspecten. De rechter zal steeds nakijken of de afspraken die gemaakt werden in het belang van de kinderen zijn.

Partneralimentatie

In een huwelijk kan het zijn dat het inkomen tussen de partners niet gelijk verdeeld is. Bv. één van de partners gaat werken terwijl de andere partner thuis voor het huishouden en de kinderen zorgt. Na de echtscheiding kan het dan financieel zwaar worden voor de thuisblijvende partner. De partners kunnen overeenkomen dat één van hen de andere partner tijdens een bepaalde periode (of éénmalig) een som uitkeert in de vorm van onderhoudsbijdrage, of partneralimentatie. Bij een EOT moeten de partijen ofwel de modaliteiten bepalen van deze partneralimentatie ofwel afstand doen van partneralimentatie. 


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


Regeling over de kinderen

Kinderen

Als er minderjarige gemeenschappelijke kinderen, of meerderjarige studerende gemeenschappelijke kinderen zijn, moet er over een aantal aspecten een regeling bestaan. De rechter zal deze regelingen steeds toetsen aan het belang van de kinderen. Een onpraktische of onhaalbare verblijfsregeling kan mogelijks niet goedgekeurd worden door de rechter. We overlopen even kort de belangrijkste punten waar een overeenkomst over gemaakt moet worden.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag betreft de beslissingen over huisvesting, gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning, godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzes, beheer van de goederen van het kind en de juridische vertegenwoordiging van het kind. Normaal wordt het ouderlijk gezag gezamenlijk uitgeoefend. Zo niet, dient de afwijking uitvoerig gemotiveerd te worden. De rechter dient deze afwijking namelijk te toetsen aan het belang van het kind. 

Verblijfsregeling kinderen

U kan bij een echtscheiding onderlinge toestemming vrij de verblijfsregeling voor de kinderen kiezen. Zo kan u bijvoorbeeld opteren voor co-ouderschap met week-om-week verblijf of u kan kiezen voor een regeling waarbij het kind enkel om het andere weekend naar de andere ouder gaat. Ook voor de schoolvakanties kan u vrij kiezen waar het kind zal verblijven. De gewone regeling kan doorlopen tijdens de vakanties of er wordt een afwijkende regeling opgenomen. 
Het is zeer belangrijk dat deze regeling volledig is. De rechter moet op elk moment kunnen bepalen waar de kinderen zullen verblijven. Er mag geen enkele dubbelzinnigheid in de regeling worden opgenomen. Wij bieden dan ook verschillende standaardregelingen aan bij ons pakket, of maken samen met u, een specifieke regeling op naar gelang uw situatie.

Onderhoudsbijdrage

Ook de onderhoudsbijdrage kan u in principe vrij bepalen. Wel dient de rechter uw regeling te toetsen aan het belang van het kind. Hij dient er immers over te waken dat de ouders hun kinderen laten delen in hun gemiddelde levensstandaard. De kinderalimentatie is dan ook een instrument om dit te bereiken. In feite betreft het, het bedrag dat de meest vermogende ouder aan de minst vermogende ouder betaalt om de verblijfsgebonden kosten van de minst vermogende ouder mee te betalen, zodat de kinderen bij beide ouders ongeveer dezelfde levensstandaard kunnen genieten.

 

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss