ECHTSCHEIDING

Hoe kan u scheiden in België? Er zijn slechts twee mogelijke procedures: enerzijds is er de echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO), anderzijds is er de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Welke echtscheiding u het best kiest, hangt af van uw specifieke situatie.


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)

Deze echtscheiding verloopt het soepelst en makkelijkst. De volledige procedure kan schriftelijk gevoerd worden en u hoeft in principe niet naar de rechtbank te gaan. U komt samen met uw echtgenoot tot een akkoord over alle regelingen en dit akkoord wordt dan gehomologeerd (goedgekeurd) door de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt. Deze vorm van echtscheiding is vaak het goedkoopst. Er wordt immers geen lange procedure gevoerd. Wenst u te weten of u kan scheiden via een EOT? Doorloop dan onderstaand schema:

Diagram

*Onder "alle regelingen" verstaat men alle regelingen over de goederen (zowel roerend als onroerend), de gelden, (eventuele) onderhoudsuitkeringen, de kinderen, enz.

Wenst u meer informatie over de EOT en wilt u weten wat een EOT kost? De prijzen van onze pakketten zijn aangepast aan uw situatie en starten van € 395 (zonder kinderen en zonder onroerend goed) tot € 595 (met kinderen en met onroerend goed).

Prijzen en info EOT

Echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO)

Indien u niet kan scheiden met een EOT, zal u dienen te scheiden met een echtscheiding onherstelbare ontwrichting. Deze echtscheiding is een klassieke rechtszaak. U kan de EOO samen met uw partner opstarten (wanneer u deels een akkoord heeft), of alleen (wanneer er geen akkoord is). Deze echtscheiding zal in principe langer duren dan een EOT. Toch is dit vaak de enige mogelijkheid om te scheiden wanneer er geen akkoord is. Ook wanneer één van de partners niet wenst te scheiden of zonder gekend adres is, kan u enkel scheiden met een EOO.

Wenst u meer informatie over de EOO en de eventuele kostprijs? Wij hanteren twee prijzen voor de opmaak van het verzoekschrift of dagvaarding, nl. € 495 en € 595 al naargelang uw specifieke situatie.

Prijzen en info EOO

 


Download gratis en vrijblijvend de Informatiebrochure echtscheiding

Informatiebrochure echtscheiding

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss