ECHTSCHEIDING ONHERSTELBARE ONTWRICHTING (EOO)

Indien u uw echtscheiding wenst aan te vragen zonder uw partner, kan u enkel scheiden met een echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO). Dit is de klassieke echtscheiding, wat inhoudt dat er een rechtszaak start en u naar de rechtbank zal dienen te gaan. Met andere woorden, deze procedure verloopt niet volledig schriftelijk zoals een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT).

De procedure zal, naargelang uw situatie, gestart worden met een verzoekschrift of een dagvaarding. In dit document kunnen tevens al voorlopige maatregelen gevorderd worden (bv. het mogen apart wonen van de echtgenoten, voorlopige regeling voor de kinderen, ontvreemdingsverbod, ...). 


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


Samen of apart

De EOO kan opgestart worden door beide partners samen, of door één partner alleen. De gezamenlijke aanvraag is interessant wanneer u al gedeeltelijk een akkoord hebt bereikt. De rechter zal dan enkel over de laatste twistpunten oordelen. 

Wachttermijn

Wanneer u de echtscheiding gezamenlijk instelt, kan de echtscheiding onmiddellijk worden uitgesproken na 6 maanden apart wonen, of 3 maanden na de zitting. Wanneer slechts één van de echtgenoten wenst te scheiden kan de echtscheiding dadelijk worden uitgesproken na 1 jaar feitelijk gescheiden te leven. 

Woont u nog niet lang genoeg apart, of wenst u niet apart te gaan wonen? De echtscheiding wordt dan pas uitgesproken na herhaaldelijk verzoek met een wachttermijn. Deze wachttermijn is zeker geen reden om je scheiding uit te stellen. De datum van de neerlegging van het verzoekschrift, of de datum van de dagvaarding, geldt immers tussen de echtgenoten in principe als het tijdstip waarna gemaakte schulden, of nieuwe aanwinsten, niet meer in de gemeenschap vallen. Vanaf deze datum zullen ze in het eigen vermogen vallen van de partner die deze schulden maakt, of de aanwinsten verkrijgt. 

Kan u aantonen met bewijs dat het samenwonen echt niet meer mogelijk is (bv. wanneer er sprake is van partnergeweld, substantiegebruik, ...) dan kan de rechter de echtscheiding onmiddellijk uitspreken zonder wachttermijn.

Verloop

Nadat het verzoekschrift is opgestuurd of de dagvaarding werd uitgebracht, ontvangt u een zittingsdatum. Die dag dient u naar de rechtbank te gaan. Daarna verloopt de echtscheiding als een gewone rechtszaak overeenkomstig uw specifieke situatie. 

Heb ik een advocaat of notaris nodig om te scheiden?

In België is er in beginsel geen verplichting om een advocaat of notaris te nemen om te scheiden. Wel zijn er in de wet vormvereisten ingeschreven waaraan de juridische documenten (zoals een verzoekschrift, dagvaarding, conclusie, enz.) moeten voldoen. Hier kunnen wij u in bijstaan. Wij stellen voor u de juridisch correcte documenten op en geven u aan hoe u ze moet indienen. 


Wat kan u verwachten?

Vinkje   Correct opgesteld verzoekschrift of dagvaarding 

Vinkje   Professionele begeleiding

Vinkje   Aangepast aan de laatste wetgeving

Vinkje   Gratis begeleiding via e-mail of telefoon

Vinkje   Hulp bij het indienen van het verzoekschrift of dagvaarding

Vinkje

   Goedkoopste formule in België


Hoe werkt het?

  1. U koopt het pakket online aan (via één van de knoppen onderaan deze pagina).
  2. Wij sturen u een vragenlijst per e-mail.
  3. U vult de vragenlijst in.
  4. De jurist stelt het verzoekschrift of de dagvaarding op.
  5. U kan nog eventuele aanpassingen voorstellen.
  6. De definitieve versie wordt opgemaakt.
  7. De jurist geeft u alle informatie hoe u het verzoekschrift kan opsturen naar de rechtbank of hoe u de gerechtsdeurwaarder kan aanstellen om de dagvaarding uit te brengen.

Kostprijs

Wij hebben onze prijzen aangepast aan 2 specifieke situaties. Wanneer u alleen de echtscheiding opstart, bedraagt de prijs voor het opstellen van de dagvaarding of het verzoekschrift €495. Wanneer beide echtgenoten de echtscheiding opstarten kost het verzoekschrift €595 (een kleine meerprijs omdat de gedeeltelijke overeenkomst mee moet worden opgenomen). Wij rekenen geen enkele andere kost of toeslag!

Wat zit niet in onze prijs inbegrepen?

  • kosten familierechtbank
  • eventueel: kosten externen (boedelnotaris, vertaler, gerechtsdeurwaarder)
  • eventueel: opmaak van conclusie(s)
© 2017 - 2024 Hegis Legal | sitemap | rss