UITWERKING EOT

U ontvangt uw echtscheidingsvonnis doorgaans 1 tot 2 maanden na de indiening. Wanneer u het vonnis heeft ontvangen, weet u dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maar wanneer is de echtscheiding nu definitief van kracht?


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


Tussen de echtgenoten ten aanzien van de persoon

De echtscheiding is van kracht ten aanzien van de persoon van de ex-partners vanaf het moment dat het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden. Ten aanzien van de persoon betekent dit dat u vanaf dan een gescheiden persoon bent, u hoeft bijvoorbeeld niet meer aan de bijstandsverplichting te voldoen. 

Tussen de echtgenoten ten aanzien van de goederen

Ten aanzien van de goederen krijgt de EOT terugwerkende kracht tot de dag van de neerlegging van het verzoekschrift bij de griffie. Dit houdt in dat alle afspraken over de goederen tellen tussen de echtgenoten vanaf dat het verzoekschrift werd ingediend. Indien gewenst kan in de overeenkomst wel een andere datum worden afgesproken.

Ten aanzien van derden

Naar gelang uw situatie zal de echtscheiding ongeveer 3 of 4 maanden na de indiening van het verzoekschrift worden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf deze inschrijving geldt de echtscheiding ook ten aanzien van derden (andere personen dan de ex-partners).

Tijdlijn

Tijdlijn

 

 

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss