TESTAMENT

U wilt een laatste wilsbeschikking opmaken, maar weet niet precies hoe? U heeft reeds een testament, maar wenst er aanpassingen aan door te voeren?

In uw testament kunt u regelingen opnemen aangaande uw goederen, uw begrafenis, wie de erfbelasting (successierechten) zal betalen, enz. Wij loodsen u door de wirwar van rechtsregels heen en zorgen ervoor dat uw laatste wilsbeschikking volledig overeenkomstig de wetgeving is opgesteld.

Bij het opstellen van een testament dient men immers met tal van rechtsregels rekening te houden. Zo hebben de afstammelingen (kinderen, kleinkinderen, ...) en de langstlevende echtgenote steeds recht op een wettelijk bepaald deel van uw nalatenschap. Het zijn immers reservataire erfgenamen. U kan bijgevolg niet zomaar naar vrije wil beschikken over uw gehele nalatenschap.

Testament

U kunt voor een deel van uw vermogen (bijzonder legaat of legaat onder algemene titel) of voor uw gehele vermogen een regeling opstellen.

Algemeen legaat: U laat uw gehele erfenis na aan één of meer personen of organisaties (algemene legatarissen).

Legaat onder algemene titel: U laat een deel of van uw erfenis na aan één of meer personen of organisaties, of u laat aan hen (een deel) van alle roerende of (een deel) van alle onroerende goederen na (legatarissen onder algemene titel). Bijvoorbeeld: U laat enkel uw roerende goederen na aan een gekozen persoon.

Bijzonder legaat: U laat een bepaald (soort) goed(eren) of een geldsom na aan één of meerdere personen of organisaties (bijzondere legatarissen). Bijvoorbeeld: U vermaakt uw postzegelverzameling aan een bepaalde persoon.

© 2017 - 2023 Hegis Legal | sitemap | rss