Navigatie

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hegis Legal kan gegevens van (potentiële) klanten en gebruikers van haar website verzamelen, maar zal zulks uitsluitend gebruiken conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hegis Legal kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken om (potentiële) klanten en gebruikers van haar website te voorzien van informatieve berichten en voor direct marketing. De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit aan derden doorgegeven tenzij er een wettelijke plicht toe bestaat. Men heeft steeds het recht om een kopie te vragen van de eigen persoonlijke gegevens en ze te laten aanpassen of verwijderen uit de bestanden van Hegis Legal. Men kan zich hiertoe tot de verantwoordelijke van de verwerking richten, zijnde de heer Hans Van Nijverseel, met adres te B-2490 Balen (België), Steegstraat 10. Hegis Legal heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden.

© 2017 - 2018 Hegis Legal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Hegis Legal maakt voor analytische doeleinden en om de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren gebruik van een webanalyse service van derden zoals bv. Google Analytics van Google Inc. en van cookies (kleine data- of tekstbestanden die door de website op het toestel van de gebruiker worden geplaatst). Bovendien is het ook mogelijk dat cookies kunnen worden geplaatst door andere websites waar de website van Hegis Legal naar verwijst. Door de instelling van de browser van de gebruiker aan te passen kan de gebruiker de cookies steeds in- of uitschakelen. Hegis Legal verbindt er zich toe om alle via cookies bekomen informatie vertrouwelijk te behandelen.