Disclaimer

Het gebruik van de website van Hegis Legal (i.e. onderneming Hans Van Nijverseel, M.Sc., LL.M., met adres en kantoor te B-2490 Balen (België), Steegstraat 10, geregistreerd met ondernemingsnummer 0633.897.275) waar ook de webwinkel integraal deel van uitmaakt, is onderworpen aan de hieronder beschreven voorwaarden en de voorwaarden die op de website staan beschreven en houdt de kennis en goedkeuring van deze voorwaarde in.

De informatie die van, of via, de website kan worden bekomen is geen advies, doch slechts algemene informatie waaruit geen rechten geput kunnen worden. Hegis Legal behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Ondanks de zorgvuldigheid van Hegis Legal kan niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie of gegevens niet meer toepasselijk, onjuist of onvolledig zijn.

De website kan links en andere verwijzingen bevatten naar websites en media van derden. Deze links en verwijzingen houden geen enkele connectie of goedkeuring in van deze websites of media noch van hun inhoud. Hegis Legal is niet aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van websites of media van derden.

Op de website vermelde merken en namen kunnen juridisch beschermd zijn.

Hegis Legal is niet aansprakelijk voor enige schade die zou ontstaan uit het gebruik, of het verkeerde gebruik, direct of indirect, van haar website of de informatie op haar website. Het gebruik van de website of van de verstrekte informatie op, of via, de website is uitsluitend op risico van de gebruiker van de website. Louter laatstgenoemde is aansprakelijk voor diens keuzes genomen op basis van de informatie bekomen van, of via, de website.

Hegis Legal is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische communicatie via de website, zoals vertragingen, onderscheppingen of manipulaties door derden van deze communicatie, noch is Hegis Legal aansprakelijk voor schade ten gevolge van andere risico’s zoals virussen.

De website, haar design, de onderliggende software en alle inhoud van de website (teksten, foto’s, grafieken, picogrammen, enz.) zijn van rechtswege beschermd door auteursrecht (copyright) en andere intellectuele eigendomsrechten. In beginsel is het de gebruiker verboden om op welke wijze ook, iets van de website en haar inhoud te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken, te reproduceren of te communiceren zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Hegis Legal. De gebruiker mag wel kopiëren, printen, downloaden van de website voor eigen, niet commercieel, privégebruik.

 © 2020 Hegis Legal (https://www.hegislegal.be). Alle rechten voorbehouden.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss