De familiale aspecten bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Bij een echtscheiding dienen er niet alleen regelingen getroffen te worden over de schulden en de goederen, maar ook over de familiale aspecten. De rechter zal steeds nakijken of de afspraken die gemaakt werden in het belang van de kinderen zijn.

Partneralimentatie

In een huwelijk kan het zijn dat het inkomen tussen de partners niet gelijk verdeeld is. Bv. één van de partners gaat werken terwijl de andere partner thuis voor het huishouden en de kinderen zorgt. Na de echtscheiding kan het dan financieel zwaar worden voor thuisblijvende partner. U kan vrij tussen de partners overeenkomen dat de andere partner tijdens een bepaalde periode (of éénmalig) een som uitkeert in de vorm van een onderhoudsbijdrage. Indien u samen niet tot een overeenkomst kan komen, is het soms raadzaam om de hulp van een bemiddelaar in te schakelen. Hegis Legal voorziet tijdens de echtscheidingsprocedure een gratis bemiddelingssessie. Aarzel niet om bij problemen gebruik te maken van deze sessie.

Regeling over de kinderen

EOT: regeling over de kinderen

 

Als er minderjarige gemeenschappelijke kinderen of meerderjarige studerende gemeenschappelijke kinderen zijn, moet er over een aantal aspecten een regeling bestaan. De rechter zal deze regelingen steeds toetsen aan het belang van de kinderen. Een onpraktische of onhaalbare verblijfsregeling kan gebeurlijk niet goedgekeurd worden door de rechter. We overlopen even kort de belangrijkste punten waar een overeenkomst over gemaakt moet worden.


1. Het ouderlijk gezag

Gaat één partner het ouderlijk gezag uitoefenen of wordt dit gezamenlijk uitgeoefend?

2. Verblijfsregeling kinderen

Op welke tijdstippen verblijven de kinderen waar? Deze regeling dient exact opgemaakt te worden zodat de rechter op elk tijdstip kan nagaan waar de kinderen dan verblijven. Wij helpen u om een correcte verblijfsregeling op te maken.

3. De onderhoudsbijdrage

Wordt er een onderhoudsbijdrage uitbetaald? Hoeveel gaat deze bedragen? Is dit redelijk?

/

© 2017 - 2020 Hegis Legal | sitemap | rss