Navigatie

De familiale aspecten bij een echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)

Bij een echtscheiding dienen er niet alleen regelingen getroffen te worden over de schulden en de goederen, maar ook over de familiale aspecten. De rechter zal steeds nakijken of de afspraken die gemaakt werden in het belang van de kinderen zijn.

Partneralimentatie

In een huwelijk kan het zijn dat het inkomen tussen de partners niet gelijk verdeeld is. Bv. één van de partners gaat werken terwijl de andere partner thuis voor het huishouden en de kinderen zorgt. Na de echtscheiding kan het dan financieel zwaar worden voor thuisblijvende partner. U kan vrij tussen de partners overeenkomen dat de andere partner tijdens een bepaalde periode (of éénmalig) een som uitkeert in de vorm van een onderhoudsbijdrage. Indien u samen niet tot een overeenkomst kan komen, is het soms raadzaam om de hulp van een bemiddelaar in te schakelen. Hegis Legal voorziet tijdens de echtscheidingsprocedure een gratis bemiddelingssessie. Aarzel niet om bij problemen gebruik te maken van deze sessie.

Regeling over de kinderen

EOT: regeling over de kinderen

 

Als er minderjarige gemeenschappelijke kinderen of meerderjarige studerende gemeenschappelijke kinderen zijn, moet er over een aantal aspecten een regeling bestaan. De rechter zal deze regelingen steeds toetsen aan het belang van de kinderen. Een onpraktische of onhaalbare verblijfsregeling kan gebeurlijk niet goedgekeurd worden door de rechter. We overlopen even kort de belangrijkste  punten waar een overeenkomst over gemaakt moet worden.


1. Het ouderlijk gezag

Gaat één partner het ouderlijk gezag uitoefenen of wordt dit gezamenlijk uitgeoefend?

2. Verblijfsregeling kinderen

Op welke tijdstippen verblijven de kinderen waar? Deze regeling dient exact opgemaakt te worden zodat de rechter op elk tijdstip kan nagaan waar de kinderen dan verblijven. Wij helpen u om een correcte verblijfsregeling op te maken.

3. De onderhoudsbijdrage

Wordt er een onderhoudsbijdrage uitbetaald? Hoeveel gaat deze bedragen? Is dit redelijk?

© 2017 - 2018 Hegis Legal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Hegis Legal maakt voor analytische doeleinden en om de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren gebruik van een webanalyse service van derden zoals bv. Google Analytics van Google Inc. en van cookies (kleine data- of tekstbestanden die door de website op het toestel van de gebruiker worden geplaatst). Bovendien is het ook mogelijk dat cookies kunnen worden geplaatst door andere websites waar de website van Hegis Legal naar verwijst. Door de instelling van de browser van de gebruiker aan te passen kan de gebruiker de cookies steeds in- of uitschakelen. Hegis Legal verbindt er zich toe om alle via cookies bekomen informatie vertrouwelijk te behandelen.