De verdeling bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Een van de voordelen van een EOT is dat u zelf kunt kiezen hoe u juist alles gaat verdelen. Maar hoe begint u daaraan? Wat moet er verdeeld worden? Probeer zo duidelijk mogelijke en volledige afspraken te maken. Zo kunnen er later geen twistpunten meer ontstaan. Door middel van vragenlijsten probeert Hegis Legal u hierbij te helpen zodat alle goederen correct verdeeld kunnen worden.

Er zijn twee verschillende soorten van goederen. De roerende en de onroerende goederen. Hieronder lichten we beide even kort toe en geven enkele kwesties aan die u met uw partner best eens kan overlopen.

De roerende goederen

1. De verdeling van de inboedel

De inboedel zijn alle meubels, huisEOT verdeling van de inboedelraad, elektronische apparaten, enz. U kan best met uw partner de volgende vragen even doorlopen: Zal elk voorwerp individueel aan iemand worden toegewezen? Of krijgt één van de partners de gehele inboedel en zal deze dan wel of niet de andere partner hiervoor compenseren? Of wordt de inboedel verkocht en gaat de opbrengst verdeeld worden? Als u beslist om de inboedel te verkopen: hoe gaat deze dan verkocht worden? (Bv. aan een opkoper, aan een derde, op tweedehandssites,… )

2. De financiële rekeningen

Worden de gezamenlijke bankrekeningen afgesloten? Gaat er een rekening behouden worden om als kindrekening dienst te doen? Hoe worden de bestaande gelden verdeeld? Probeer om met je partner tot een duidelijke regeling te komen.

EOT: verdeling van de wagen3. De wagen

Wie gaat de wagen behouden? Moet er een compensatie worden betaald? Wordt er toelating gegeven door ene partner om de wagen bij DIV op naam van de andere partner te laten inschrijven?

 

4. Schulden en vorderingen

Zijn er gemeenschappelijke schulden? Hoe gaan deze verdeeld worden? (Denk er wel aan dat deze afspraken in beginsel enkel gelden tussen de echtgenoten. De schuldeiser kan naargelang welke schuld en het huwelijkscontract mogelijks nog beide ex-echtgenoten aanspreken in geval van wanbetaling. De aangesproken partner krijgt dan EOT: verdeling van de schulden, vorderingen en belastingenwel een vorderingsrecht op de andere partner.) Zijn er openstaande vorderingen? Wie zal de begunstigde hiervan zijn?

5. Belastingen

Hoe gaat de teruggave of opleg van de gezamenlijke belastingaangifte nog verdeeld worden? 50-50 verdeling? Verdeling naar inkomen?

6. Verzekeringen

Zijn er levensverzekeringen? Moet de begunstigde worden gewijzigd? Zijn er andere verzekeringen die één van de partners gaat overnemen? Dient de groepsverzekering te worden verdeeld?

EOT: wat met de huisdieren?


7. Huisdieren

Wat gaat er gebeuren met de huisdieren? Komen ze naar één van de partners? Of gaat er een verblijfsregeling worden opgesteld voor de huisdieren?

 

8. HandelszaakEOT: verdeling handelszaak

Is er een handelszaak? Hoe gaat deze verdeeld worden? Welke compensaties zijn verschuldigd?

9. Huurovereenkomst

Is er een huurovereenkomst lopende? Gaat één van de partners in de woning blijven en neemt deze de huurovereenkomst over? Wat gaat er gebeuren met de waarborg?

De onroerende goederen

Als er onroerende goederen zijn, moet er eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de goederen die eigendom zijn van één partner (bv. voorhuwelijkse woning die niet is ingebracht in de gemeenschap) en de onroerende goederen die in gemeenschap zijn (bv. woning tijdens het huwelijk samen aangekocht door beide partners in het wettelijk stelsel).

Voor de gemeenschappelijke onroerende goederen heeft u drie keuzes:

1. Het goed blijft in onverdeeldheid

Beide partners blijven dan eigenaar en de principes van mede-eigendom zullen dan tellen. Dit kan voor een periode van 5 jaar. Na deze periode kan de termijn nog wel hernieuwd worden.

2. Een van de partners neemt het onroerend goed over

Eén van de partners kan er voor kiezen om het goed over te nemen. U zal dan samen moeten overeenkomen of er een opleg EOT: verdeling onroerend goedverschuldigd is door de partner die het goed overneemt. Mogelijks is het goed nog belast met een hypothecaire lening: u kan dan best bij de bank gaan informeren wat de mogelijkheden zijn.

3. Het onroerende goed wordt verkocht

Als u beslist om het onroerende goed te kopen, zal u samen afspraken moeten maken: Tegen welke vraagprijs wordt het goed op de markt aangeboden? Wat is de bodemprijs? Hoe wordt het goed verkocht? (Bv. via een makelaar, via een notaris, openbaar, uit de hand,… ) Wat gaat u doen met het bedrag dat u ontvangt? Wordt dit gelijk verdeeld of wordt er een ongelijke verdeling afgesproken?

Bij bovenstaande opties kan het soms zijn dat u bijkomend een notaris nodig heeft om een authentieke akte op te stellen die bij het verzoekschrift gevoegd moet worden. Wenst u te weten of er in uw situatie een tussenkomst van een notaris nodig zal zijn? Contacteer ons en wij staan u verder bij.

Indien het onroerend goed eigen is aan één van de partners en eigen blijft, heeft u geen authentieke akte nodig. Vergeet dit echter niet te vermelden bij de aanvraag van uw echtscheiding, zodat wij dit kunnen opnemen in de regelingsakte.

/

© 2017 - 2021 Hegis Legal | sitemap | rss