FOUT VAN ACCOUNTANT 

De accountant, boekhouder, revisor of belastingconsulent kan aansprakelijk worden gesteld voor een fout waardoor je schade hebt opgelopen.

Over het algemeen heb je recht op een schadevergoeding als er een oorzakelijk verband (causaal verband) bestaat tussen de fout en de geleden schade. Dit betekent dat de schade die je hebt opgelopen, moet veroorzaakt zijn door een foutieve handeling van de accountant.

Deze handeling kan een wettelijke of contractuele inbreuk zijn of bijvoorbeeld een nalatigheid, een onzorgvuldigheid, enz.

De aansprakelijkheid kan contractueel (of soms buitencontractueel) van aard zijn. Ook kan er een strafrechtelijk element verbonden zijn aan de fout of een inbreuk op de deontologie van de accountant.

De accountant is in de regel verzekerd voor zijn of haar beroepsfout. Dit betekent evenwel nog niet dat u (onmiddellijk) zult uitbetaald worden. Zowel de accountant in kwestie als diens verzekeraar kunnen immers betwistingen allerhande opwerpen. 

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss