WEGCODE

Met wegcode, of (weg)verkeersreglement, wordt gedoelt op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Het betreft een KB dat vigerende Belgische verkeersregels bevat en werd ontworpen met de intentie de veiligheid op de openbare weg te bevorderen.

Voor overtredingen van de wegcode zijn sancties voorzien. Er bestaan verschillende graden van overtredingen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen overtredingen van de eerste, tweede, derde en vierde graad. Overtredingen van de vierde graad zijn de zwaarste overtredingen.

De ernst van de overtreding bepaalt uiteraard de strafmaat.

Ook op civiel vlak is de wegcode belangrijke wetgeving aangezien een inbreuk op de wegcode aanleiding kan geven tot de vaststelling van aansprakelijkheid.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss