FOUT VAN NOTARIS

Een notaris kan aansprakelijk worden gesteld voor een fout waardoor de cliënt schade heeft opgelopen.

Over het algemeen heb je recht op Fout van notariseen schadevergoeding als er een oorzakelijk verband (causaal verband) bestaat tussen de fout en de geleden schade. Dit betekent dat de schade die je hebt opgelopen, moet veroorzaakt zijn door een foutieve handeling van de notaris.

Deze handeling kan een wettelijke of contractuele inbreuk zijn of bijvoorbeeld een nalatigheid, een onzorgvuldigheid, enz.

De aansprakelijkheid kan contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Ook kan er een strafrechtelijk element verbonden zijn aan de fout of een inbreuk op de deontologie van de notaris.

De notaris is verzekerd voor zijn of haar beroepsfout. Dit betekent evenwel nog niet dat u (onmiddellijk) zult uitbetaald worden. Zowel de notaris in kwestie als diens verzekeraar kunnen immers betwistingen allerhande opwerpen. 

 

© 2017 - 2021 Hegis Legal | sitemap | rss