FOUT VAN RECHTER

Een rechter kan aansprakelijk worden gesteld voor een fout waardoor de rechtsonderhorige schade heeft opgelopen.

Over het algemeen heb je recht op een schadevergoeding als er een oorzakelijk verband (causaal verband) bestaat tussen de fout en de geleden schade. Dit betekent dat de schade die je hebt opgelopen, moet veroorzaakt zijn door een foutieve handeling van de rechter.

Deze handeling kan een wettelijke inbreuk zijn of bijvoorbeeld een nalatigheid, een onzorgvuldigheid, enz.

Ook kan er een strafrechtelijk element verbonden zijn aan de fout of er kan een inbreuk bestaan op de deontologie van de magistraat.

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss