FOUT VAN ADVOCAAT

Een advocaat kan aansprakelijk worden gesteld voor een fout waardoor de cliënt schade heeft opgelopen.

Over het algemeen heb je recht op een schadevergoeding als er een oorzakelijk verband (causaal verband) bestaat tussen de fout en de geleden schade. Dit betekent dat de schade die je hebt opgelopen, moet veroorzaakt zijn door een foutieve handeling van de advocaat.

Deze handeling kan een wettelijke of contractuele inbreuk zijn, of bijvoorbeeld een nalatigheid, een onzorgvuldigheid, enz.

De aansprakelijkheid kan contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Ook kan er een strafrechtelijk element verbonden zijn aan de fout of een inbreuk op de plichtenleer van de advocaat (zie ook de Codex Deontologie voor Advocaten).

De advocaat is verzekerd voor zijn of haar beroepsfout. Dit betekent evenwel nog niet dat u (onmiddellijk) zult uitbetaald worden. Zowel de advocaat in kwestie als diens verzekeraar kunnen immers allerhande betwistingen opwerpen. 

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss