BTW 

De btw, of belasting op de toegevoegde waarde, is een belasting op goederen en diensten die uiteindelijk door de eindverbruiker wordt gedragen en die door de overheid gefractioneerd wordt geïnd, namelijk bij elke transactie in het productie- en distributieproces.

In elke schakel van het productie- en distributieproces kan de belasting die betaald werd op de inputs immers door de belastingplichtige worden afgetrokken, waardoor hij enkel het verschil tussen de geïnde btw en de afgetrokken btw aan de overheid moet storten. De btw is dus een eenmalige verbruiksbelasting in hoofde van de eindverbruiker die middels gefractioneerde betalingen wordt voldaan. De toegepaste tarieven verschillen naar gelang de aard van de belaste goederen en diensten.

Btw op aankopen in het buitenland

Bij aankopen in een ander land van de Europese Unie is de prijs all-in, d.w.z. dat u niet opnieuw btw hoeft te betalen of invoerrechten (anders dan wanneer u goederen van buiten de Europese Unie invoert). Dit geldt zowel wanneer u in een ander land gaat winkelen als wanneer u goederen via internet, per post of telefoon bestelt.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss