BELASTINGEN

De belastingen hebben een financieel doel, zij worden immers gebruikt ter dekking van overheidsuitgaven allerhande. Zij worden geheven en aangewend ter financiering van de diensten van opnenbaar nut en hebben een dwingend karakter.

De belastingen worden eenzijdig door de overheid opgelegd en zijn bij niet-naleving sanctioneerbaar met administratieve en strafrechtelijke gevolgen. 

Opgelet: een retributie is geen belasting. Een retributie is naar recht een vergoeding voor een dienstverlening vanwege de overheid die daarbij over een monopolie beschikt.

De belastingheffing is onderworpen aan enkele grondwettelijke basisbeginselen, zoals het legaliteitsbeginsel, het eenjarigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.

Men kan verschillende soorten belastingen onderscheiden: 

  • Personenbelasting 
  • Vennootschapsbelasting
  • Btw
  • Registratierechten 
  • Successierechten (erfbelasting)
  • ...

 

┬ę 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss