FOUT VAN BEROEPSBEOEFENAAR

Een beroepsbeoefenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor een fout waardoor de cliënt of patiënt schade heeft opgelopen.

Het kan hierbij zowel gaan om een juridische als medische beroepsbeoefenaar. Deze laatste zijn bijvoorbeeld artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, enz.

Juridische beroepsbeoefenaars zijn onder meer advocaten, notarissen, rechters, gerechtsdeurwaarders, arbiters, bemiddelaars, enz.

Over het algemeen heb je recht op een schadevergoeding als er een oorzakelijk verband (causaal verband) bestaat tussen de medische of juridische fout en de geleden schade. Dit betekent dat de schade die je hebt opgelopen, moet veroorzaakt zijn door een foutieve handeling van de beroepsbeoefenaar.

Deze handeling kan een wettelijke of contractuele inbreuk zijn of bijvoorbeeld een nalatigheid, een onzorgvuldigheid, enz.

De aansprakelijkheid kan contractueel of buitencontractueel van aard zijn. Ook kan er een strafrechtelijk element verbonden zijn aan de fout of een inbreuk op de specifieke deontologie van de beroepsbeoefenaar.

Veelal zal de beroepsbeoefenaar verzekerd zijn voor zijn of haar beroepsfout. Dit betekent evenwel nog niet dat u (onmiddellijk) zult uitbetaald worden. Zowel de beroepsbeoefenaar in kwestie als diens verzekeraar kunnen immers betwistingen allerhande opwerpen. 

U vindt onderstaand een overzicht van de beroepsbeoefenaars waar we de fouten van behandelen:

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss