VLUCHTMISDRIJF

Wanneer is er sprake van een vluchtmisdrijf?

Volgens de wet is er sprake van een vluchtmisdrijf wanneer je wist dat je de oorzaak (of de aanleiding) was van een verkeersongeval op een openbare plaats (of dat het voertuig of het dier dat je bestuurde oorzaak of aanleiding was van een dergelijk ongeval) en je de vlucht nam om je aan de dienstige vaststellingen te onttrekken. Dit zelfs wanneer het ongeval niet aan je schuld te wijten is.

VluchtmisdrijfEen vluchtmisdrijf kan zich bijgevolg al snel voltrekken. Louter een geparkeerde wagen aantikken zonder enige zichtbare schade kan al voldoende zijn om als dader van een vluchtmisdrijf te worden veroordeeld, althans indien je wist dat de aanrijding zich voordeed en je je uit de voeten hebt gemaakt met de bedoeling de vaststellingen te verhinderen.

Indien je geen weet had van de aanrijding, kan je uiteraard niet worden veroordeeld voor vluchtmisdrijf.

Een vluchtmisdrijf wordt alleszins streng bestraft. De boete loopt al snel in de duizenden euro’s en daarnaast kan je ook een gevangenisstraf en een rijverbod worden opgelegd.

Wat is het verschil tussen een vluchtmisdrijf en het ‘niet ter plaatse blijven’?

Het verschil tussen zit hem in de intentie. Was je bijvoorbeeld verstrooid en had je helemaal niet de bedoeling de vaststellingen te ontlopen dan kan er geen sprake zijn van een vluchtmisdrijf aangezien niet alle bestanddelen van het misdrijf zijn voltrokken. Je zal dan maar kunnen worden veroordeeld voor het ‘niet ter plaatse blijven’. De straf voor het 'niet ter plaatse blijven' is veel geringer dan de straf voor een vluchtmisdrijf.

De omvang van de schade kan soms aangeven of je de aanrijding wel zal hebben gehoord of gezien. De politierechter zal het moeten beoordelen, maar weet wel dat het licht van de zon ontkennen weinig zin heeft.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss