FACTUUR

Wanneer u niet akkoord gaat met een factuur is het in uw belang om de factuur per aangetekend schrijven te betwisten (protesteren van de factuur) en bij de betaling een onderscheid te maken tussen het betwiste gedeelte en het niet-betwiste gedeelte.

Geef in uw schrijven de redenen van uw betwisting aan. Deze moeten voldoende gegrond en gemotiveerd zijn.

Het niet-betaalde gedeelte moet uiteraard in verhouding staan tot de contractuele wanprestatie die u opwerpt. U moet niet het gehele factuurbedrag inhouden indien u enkel een kleine tekortkoming in de afwerking aan de wederpartij verwijt. Wees redelijk.

Geef bij uw betaling bijvoorbeeld aan: "betaling onder voorbehoud van alle rechten".

 

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss