HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is het recht van de consument om binnen een bepaalde termijn af te zien van een aankoop op afstand en dit zonder plicht tot motivering en zonder kosten.

De consument moet de verkoper in kennis stellen van zijn wens om de aankoop op afstand te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. De termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de consument het aangekochte goed effectief in bezit neemt.

De uitoefening van het herroepingsrecht kan op verschillende manieren gebeuren. De consument kan immers een herroepingsformulier invullen en ondertekend terugsturen aan de verkopeer, maar hij kan ook een ondubbelzinnige verklaring bezorgen aan de verkoper waaruit de beslissing tot herroeping blijkt. Dit kan zowel per e-mail als per post.

Door de uitoefening van zijn herroepingsrecht stelt de consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de overeenkomst tot verkoop op afstand en dit zonder dat hij hiervoor een schadevergoeding, boete of annuleringsvergoeding verschuldigd is aan de verkoper.

De consument draagt louter de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De verkoper vergoedt vervolgens op zijn beurt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de verkoper werd geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.

┬ę 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss