WERKLOOSHEID

De sociale zekerheid garandeert in bepaalde omstandigheden een minimumuitkering voor de werkloze. Aan jongeren wordt dit pas uitgekeerd na een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen. Als zij na deze periode nog steeds geen werk hebben, ontvangen zij een zogenaamde inschakelingsuitkering.

Wanneer voldoende werkloosheidsrechten werden opgebouwd, komt men in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze uitkering wordt louter toegekend indien men onvrijwillig werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. 

Is de werkloosheid het gevolg is van een collectief ontslag kan de werkloze nog aanspraak maken op extra begeleiding tijdens je zoektocht naar nieuw werk (outplacement, tewerkstellingscel, ...).

Oudere werknemers die ontslagen worden komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het zgn. brugpensioen). De werkgever betaalt dan een toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering om het verschil met het vroegere loon op te vangen.

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss