ARBEIDSONGEVAL

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.Arbeidsongeval

Het ongeval dat zich voordoet op het normale traject van en naar de plaats van het werk wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien.

Een arbeidsongeval veronderstelt een plotselinge gebeurtenis, een letsel en een band met de arbeid. Er moet zich m.a.w. een duidelijk in tijd en ruime lokaliseerbare gebeurtenis hebben voorgedaan die een bepaalde tijdspanne in beslag neemt en die een letsel heeft veroorzaakt. Arbeisongeschiktheid is niet vereist, een lestel volstaat. Het letsel kan van fysieke of psychische aard zijn.

Een ongeval waarbij schade wordt veroorzaakt aan een prothese, een orthopedisch toestel of een bril wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval zonder dat er van een verder fysiek letsel sprake moet zijn.

Het ongeval moet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn voorgekomen.

Een arbeidsongeval veronderstelt derhalve:

  • een plotselinge gebeurtenis
  • een uitwendige oorzaak
  • het bestaan van een letsel (er hoeft geen sprake te zijn van arbeidsongeschiktheid, maar er dienen wel medische kosten te zijn gemaakt)
  • een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
  • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
  • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst
© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss