ERFDIENSTBAARHEID

Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. Zij ontstaat of uit de natuurlijke ligging van de plaatsen of uit verplichtingen door de wet opgelegd of uit overeenkomsten tussen de eigenaars gesloten.

Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan bij verjaring, ingevolgde een bestemming van de huisvader en middels een titel (negotium).

Voortdurende erfdienstbaarheden zijn die waarvan het gebruik voortdurend is, of zijn kan, zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist is (bv. uitzichten). Niet voortdurende erfdienstbaarheden zijn die welke, om te worden uitgeoefend, telkens een daad van de mens vereisen (bv. een recht van overgang).

Voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden worden verkregen door een titel of door dertigjarig bezit (onder bepaalde voorwaarden).

Erfdienstbaarheid

 

┬ę 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss