OMGEVINGSVERGUNNING

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Indien een omgevingsvergunning wordt uitgereikt is deze voor onbepaalde duur. 

Of er voor een bepaald project een omgevingsvergunning nodig is, kan onder meer afhankelijk zijn van bepaalde lokale voorschriften. 

In het Vlaamse Gewest is er steeds een omgevingsvergunning nodig voor:

  • de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
  • het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
  • het bouwen van een nieuw gebouw

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Voor bepaalde milieuvergunningen kan een exploitant via een eenvoudige procedure in het omgevingsloket de omzetting naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur vragen. De lopende milieuvergunning moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • de milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar
  • de omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand vóór het einde van de milieuvergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund
  • de vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling
  • noch het betrokken publiek, noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure

In alle andere gevallen moet de exploitant voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning een nieuwe aanvraag indienen in het online omgevingsloket.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss