BURENHINDER

Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen (art. 544 BW).

Eigenaar zijn van een goed betekent evenwel niet dat men bovenmatige hinder mag veroorzaken voor de buren. De rechtspraak gaat er immers van uit dat artikel 544 BW aan elke eigenaar het recht toekent om het genot van zijn zaak te hebben en dat eigenaars een gelijkwaardig recht op genot van hun eigendom hebben. Het redelijke evenwicht moet dus als het ware in stand worden gehouden tussen de respectieve eigenaars.

De eigenaar van een onroerend goed die door een feit dit evenwicht verbreekt en een stoornis doet ontstaan die de maat van de gewone buurschapsnadelen overschrijdt, en dus bovenmatige overlast doet ontstaan, dient een rechtmatige en passende compensatie te betalen waardoor het evenwicht opnieuw hersteld wordt.

Indien de buur een fout begaat en hierdoor schade veroorzaakt bestaat ook de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen van de buur overeenkomstig de artikelen 1382-1383 BW. 

Alleszins, burenhinder hoeft zeker niet zonder gevolgen te blijven.

 

┬ę 2017 - 2021 Hegis Legal | sitemap | rss