Navigatie

De echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Verloop

De echtscheiding met onderlinge toestemming moet steeds door beide partijen samen worden aangevraagd. Voor de aanvraag maken de partners een overeenkomst over de goederen en het familiaal aspect (eventuele alimentatie, verblijfsregeling voor de kinderen,…). Ons kantoor staat u hierin bij met een handige vragenlijst. Komt u er samen niet uit? Zijn er bepaalde punten waar u geen overeenstemming bereikt? Dan biedt Hegis Legal u bij de aankoop van een pakket EOT de mogelijkheid om een gratis bemiddelingssessie in te plannen.

Nadat er over alle punten een overeenkomst is bereikt, worden er drie documenregelingsakte EOTten opgemaakt. Een verzoekschrift om de echtscheiding in te leiden bij de familierechtbank, een regelingsakte en een familiaalrechtelijke overeenkomst. Deze documenten kan u best door een jurist laten opmaken, omdat zij moeten beantwoorden aan bepaalde vormvereisten.

Deze stukken dient u in bij de griffie van de familierechtbank. Bij de definitieve versie van het verzoekschrift bezorgen wij u ook alle informatie hoe u het verzoekschrift correct kan indienen. Wonen u en uw partner al 6 maanden apart, dan zal u niet voor de rechter hoeven te verschijnen en verloopt de hele procedure schriftelijk, woont u nog geen 6 maanden gescheiden dan zal u eenmalig voor de familierechtbank dienen te verschijnen. Ongeveer 3 maanden na de indiening van het verzoekschrift bent u in beginsel dan ook effectief gescheiden.

Voordelen

Bij een EOT regelt u en uw partner alles zelf. De rechter zal in principe geen bijkomende verplichtingen opleggen. Na de uitspraak van de echtscheiding heeft u een volledig sluitende regeling die u en uw partner samen hebben uitgewerkt. Geen van de partners heeft een benadeeld gevoel zoals vaak voorkomt na een EOO. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de relatie tussen de ex-partners na de echtscheiding optimaal blijft. Wat van groot belang kan zijn voor de kinderen. Daarenboven is een EOT veelal veel goedkoper dan een EOO. Ook moet men slechts éénmaal of zelfs niet naar de rechtbank gaan.

Nadelen

Om tot een EOT te komen moeten er afspraken kunnen gemaakt worden tussen de partners. Is er zelfs met hulp van bemiddeling geen mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen, dan zal je best kiezen voor een EOO. Een EOT moet ook door beide partijen gezamenlijk worden aangevraagd, heeft maar één van de partijen de wil tot scheiden, dan is enkel een EOO mogelijk.

© 2017 - 2018 Hegis Legal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Hegis Legal maakt voor analytische doeleinden en om de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren gebruik van een webanalyse service van derden zoals bv. Google Analytics van Google Inc. en van cookies (kleine data- of tekstbestanden die door de website op het toestel van de gebruiker worden geplaatst). Bovendien is het ook mogelijk dat cookies kunnen worden geplaatst door andere websites waar de website van Hegis Legal naar verwijst. Door de instelling van de browser van de gebruiker aan te passen kan de gebruiker de cookies steeds in- of uitschakelen. Hegis Legal verbindt er zich toe om alle via cookies bekomen informatie vertrouwelijk te behandelen.