De echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)

Verloop

De echtscheiding met onderlinge toestemming moet steeds door beide partijen samen worden aangevraagd. Voor de aanvraag maken de partners een overeenkomst op over de goederen en het familiaal aspect (eventuele alimentatie, verblijfsregeling voor de kinderen,…). Ons kantoor staat u hierin bij met een handige vragenlijst. Komt u er samen niet uit? Zijn er bepaalde punten waar u geen overeenstemming bereikt? Dan biedt Hegis Legal u bij de aankoop van een pakket EOT de mogelijkheid om een gratis bemiddelingssessie in te plannen.

Nadat er over alle punten een overeenkomst is bereikt, worden er twee documenregelingsakte EOTten opgemaakt. Een verzoekschrift om de echtscheiding in te leiden bij de familierechtbank en een EOT-overeenkomst (zijnde een regelingsakte en een familiaalrechtelijke overeenkomst). Deze documenten kan u best door een jurist laten opmaken, omdat zij moeten beantwoorden aan bepaalde vormvereisten.

Deze stukken die wij voor u opstellen dient u in bij de griffie van de familierechtbank. Bij de definitieve versie bezorgen wij u ook alle informatie hoe u het verzoekschrift en de EOT-overeenkomst correct kan indienen. In beginsel zal u niet voor de rechter hoeven te verschijnen en verloopt de gehele procedure schriftelijk. Ongeveer 1 maand na de indiening van het verzoekschrift ontvangt u uw echtscheidingsvonnis.

Voordelen

Bij een EOT regelt u en uw partner alles zelf. De rechter zal in principe geen bijkomende verplichtingen opleggen. Na de uitspraak van de echtscheiding heeft u een volledig sluitende regeling die u en uw partner samen hebben uitgewerkt. Geen van de partners heeft een benadeeld gevoel zoals vaak voorkomt na een EOO. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de relatie tussen de ex-partners na de echtscheiding optimaal blijft. Wat van groot belang kan zijn voor de kinderen. Daarenboven is een EOT veelal veel goedkoper dan een EOO. In de regel is er ook geen zitting en dient u dus niet naar de rechtbank te gaan.

Nadelen

Om tot een EOT te komen moeten er afspraken kunnen gemaakt worden tussen de partners. Is er zelfs met hulp van bemiddeling geen mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen, dan kan je best kiezen voor een EOO. Een EOT moet ook door beide partijen gezamenlijk worden gesteund, heeft maar één van de partijen de wil tot scheiden, dan is enkel een EOO mogelijk.

/

© 2017 - 2021 Hegis Legal | sitemap | rss