De echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO)

Verloop

Een EOO kan zowel door één partij als door beide partijen worden ingesteld. Er zijn drie gronden waarop de EOO kan worden ingesteld: 1. Een ernstige reden bewijzen waardoor het huwelijk niet meer mogelijk is; 2. Bij aanvraag van één partij bewijzen dat men al meer dan een jaar feitelijk gescheiden leeft of bij een aanvraag van de twee partijen bewijzen dat men al meer dan zes maanden feitelijk gescheiden leeft; 3. Door tweemaal een verzoek tot echtscheiding aan de rechtbank te doen zonder dat er ernstige feiten moeten worden bewezen of een feitelijke scheiding moeten worden aangetoond. Bij grond 3 zal er tussen de aanvragen een reflectieperiode worden ingelast.

De EOO wordt meestal ingeleid bij gebreke aan een akkoord tussen de partijeEOO, de rechter beslist vaakn. Bij regelingen m.b.t. de kinderen zal de rechter steeds rekening houden met het belang van de kinderen: is de regeling niet in het belang van de kinderen, keurt de rechter ze niet goed. Is er geen akkoord dan zal de rechter voorlopige maatregelen opleggen en zelf een beslissing nemen.

Na de echtscheiding en bij ontbreken van een akkoord wordt er een notaris aangesteld die de vereffening en verdeling van de goederen zal begeleiden. Kan er niet tot een overeenkomst worden gekomen bij de notaris, dan stuurt de notaris het dossier door naar de rechter die dan finaal de beslissingen over de goederen zal nemen.

Voordelen

De EOO kan in tegenstelling tot de EOT worden aangevraagd door één van de echtgenoten, zonder instemming van de andere echtgenoot. Ook een overeenkomst vooraf is niet nodig, de rechter zal dan zelf de regelingen uitwerken.

Nadelen

De volledige afwikkeling van een EOO kan jaren aanslepen. Vaak is er bij een EOO geen overeenkomst mogelijk (bijvoorbeeld over de alimentatie). Beide partijen zullen dan hun argumenten tijdens de procedure aan de rechter kenbaar moeten maken en de bijstand van een advocaat of jurist kan dan raadzaam blijken (bijvoorbeeld voor het opstellen van conclusies). Door de argumenten heen en weer gaan beide partijen steeds meer tegenover elkaar staan en polariseren. De echtscheiding kan zo snel escaleren naar een vechtscheiding: een lange procedure met hoog oplopende kosten. Toekomstig contact tussen de partijen na de scheiding wordt bijzonder moeilijk. Vaak heeft minstens één van de partijen het gevoel benadeeld te zijn naar aanleiding van de door de rechter opgelegde maatregelen of beslissingen.

/

© 2017 - 2021 Hegis Legal | sitemap | rss