Het verloop van een echtscheiding

Stap 1: Welke methode moet ik kiezen om te scheiden?

Er zijn twee mogelijkheden om uit de echt te scheiden in België. Zo is er de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO) en de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Via onderstaande knop kan u nakijken welke mogelijkheden u heeft.

Stap 2: U koopt het pakket aan voor de door u gekozen echtscheiding

U kan de aankoop online uitvoeren via onze beveiligde betaalomgeving. Er kan betaald worden met bancontact of creditcard. U kan tevens betalen per overschrijving op onze kantoorrekening of op het kantoor tijdens de kantooruren (na afspraak).

Stap 3: U ontvangt de vragenlijst(en)

Indien u uw aankoop online uitvoert, ontvangt u uw vragenlijst(en) nog dezelfde werkdag per e-mail. Betaalt u op kantoor dan krijgt u een papieren versie van onze vragenlijst(en) mee en indien u dit wenst, worden ze u ook per e-mail bezorgd. Wanneer u per overschrijving betaalt, zullen de vragenlijst(en) u per e-mail of per post worden toegezonden wanneer wij de betaling ontvangen.
De vragenlijsten zijn specifiek opgesteld naar gelang uw situatie. Zo kan het zijn dat u 1 of meerdere vragenlijsten zal ontvangen.

Stap 4: U vult de vragenlijst(en) in op uw eigen tempo en bezorgt deze aan ons

Wij begrijpen dat het invullen van de vragenlijst(en) emotioneel belastend kan zijn. Daarom zijn er ook geen vervaltermijnen voor onze vragenlijst(en). U kan deze aan ons terugbezorgen wanneer het u schikt. Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen, dan kan u ons steeds tijdens de kantooruren telefonisch als per e-mail bereiken.

U kan ons de vragenlijst(en) zowel per e-mail als per post terugbezorgen. Voor een snellere afhandeling raden wij wel aan om ze per e-mail te laten toekomen.

Stap 5: De u toegewezen jurist stelt uw juridische documenten op en bezorgt u deze per e-mail of per post

Aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst(en) stelt de jurist het verzoekschrift en de overeenkomst op bij een EOT of het verzoekschrift of de dagvaarding bij een EOO. U ontvangt tevens alle instructies hoe u de documenten kan afdrukken, ondertekenen en hoe u ze kan indienen.

Stap 6: U dient de documenten in

Meestal kan u de ondertekende documenten eenvoudigweg per aangetekend schrijven naar de rechtbank zenden. Enkel indien u bij een EOO een procedure op dagvaarding heeft, dient u de documenten aan een gerechtsdeurwaarder naar keuze te bezorgen.

Stap 7: U krijgt van de rechtbank een vraag om € 20 te betalen

De rechtbank zal u een schrijven sturen met de vraag om € 20 te betalen. Dit bedrag is een solidariteitsbijdrage voor de tweedelijnsbijstand die in principe bij elke nieuwe zaak wordt gevraagd door de rechtbank. Nadat u dit bedrag heeft betaald, zal de zaak op de rol worden gezet en krijgt u de datum van de zitting (bij een EOT hoeft u in principe niet naar de rechtbank te gaan, tenzij in het zeer uitzonderlijke geval u wordt opgeroepen).

Stap 8: Ingeval van EOT: U ontvangt uw echtscheidingsvonnis 

U ontvangt per post het vonnis dat u uit de echt bent gescheiden en uw overeenkomst werd gehomologeerd (goedgekeurd). Binnen de twee maanden na de datum van het vonnis zal u een schrijven ontvangen van de gemeente dat uw burgerlijke stand werd aangepast. U zal ook nog een afrekening krijgen van FOD Financiën voor de rolrechten van € 82,5 per persoon.

Stap 8: Ingeval van EOO: U gaat naar de rechtbank

Op de zittingsdag zal de rechter naargelang uw specifieke situatie ofwel uw echtscheiding uitspreken, ofwel een tweede datum plannen (nadat de wachttermijn is doorlopen). Het kan tevens zijn dat er een conclusiekalender wordt vastgelegd. 


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - vrij van 9u tot 17u

                                


 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss